Rabu 20 Mac 2019

LKTN menyediakan insentif penanaman kenaf yang merangkumi bantuan bekalan biji benih, baja , input pertanian dan perkhidmatan mekanisasi.