Rabu 20 Mac 2019

HARI BERTEMU PELANGGAN

Hari Bertemu Pelanggan yang diadakan sepanjang tahun merupakan usaha LKTN untuk mempermudahlan urusan LKTN dengan kumpulan sasar terutama yang berkaitan dengan penanaman kenaf serta peraturan-peraturan LKTN. Sehubungan itu, orang ramai dialu-alukan untuk hadir berurusan pada Hari Bertemu Pelanggan LKTN di lokasi-lokasi yang telah di tetapkan.